درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

انسانها تجربیات متفاوتی دارند. در گذر زمان وقتی شما هر مسیری را که رفته باشی خاطرات آن مسیر برایت میشود تجربه ودر بعضی از مواقع این تجربیات به اندازه ای تلخ وسنگین است که انسان حتی حاضر نیست از آن تجربه حرفی به میان آورد.

گرفتاریهای زندگی انسانها به حدی گسترده است که حتی نمیتوان آنها را شمرد، عده ای در دام اعتیاد، عده ای در دام فقر، عده ای در دام مریضی، عدهای در دام اسیری، قحطی، سیل زدگی، بی خانمانی  وعده ای هم در دام بدهکاری.

آن چیزی که باعث نوشتار در خصوص بدهی شد تجربه اینجانب در خصوص بدهکاری سخت وتجربه گرفتاری های این حوضه بود.

با بدهکاران مختلف  صحبت های مفصلی انجام شد وراهکارهایی ارائه شد که تقریبا نتیجه بخش بود.از تجربیات دیگران استفاده شد و به دیگران منتقل شد که آنهم نتیجه بخش بود.  بر این اساس شاید به جرات بتوان ادعا کرد از معدود راهای برون رفت از حوضه بدهکاری راهای بیان شده در کتاب بدهکاران است. 

قطعا تنها عالم بر همه چیز فقط خداوند است وهیچکس نمیتواند مدعی شود که علمش کامل است ویا راهکارش قطعی است ولی همین دانش اندک ما انسانها هم گوشه ای از لطف خداوند است که در اختیار ما انسانها قرار داده.

حالا میخواهیم تجربه های شیرین اندوخته شده عزیزان در دوران سخت بدهکاری را گرد آوری کرده در اختیار گرفتاران این قسمت قرار دهیم  به امید روزی که هیچ پدر ویا مادری شب را با اندوه بدهی صبح نکند آمین.